Küliye’de büyük değişim: Aydın Ayaydın detayı, Mehmet Şimşek şerhi

22 yıllık iktidarında partisi AKP ilk kez ikinci parti konumuna gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk neşteri Külliye’de vurmaya hazırlanıyor. Seçimin ardından AKP MYK ve MKYK’da herhangi bir değişiklik yaşanmazken Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında köklü bir yeniliğe gidiliyor.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alacak Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulları kökten değişiyor.

Ekonomi Politikaları Kuruluna ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in muhalefetine rağmen Aydın Ayaydın geliyor.

Eski CHP milletvekili olan Aydın Ayaydın, 31 Mart’ta AKP’dan Muğla Büyükşehir Belediye başkanı seçildi ancak seçilemedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI NELER YAPIYOR

Temmuz 2018’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan kurullar, en az üç üyeden oluşuyor ve kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanıyor. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendiriyor.

Kurullar, Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştiriyor, geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapıyor, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştiriyor.

Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş veren kurullar, görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izliyor, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunuyor.

Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışan kurullar, Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getiriyor.

Görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın iş birliği içinde bulunan kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep ediyor, söz konusu talepler kurum ve kuruluşlarca öncelikle değerlendiriliyor.

Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve çalışmalara, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar davet edebiliyor. Kurullar, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak çalışma grupları oluşturabiliyor, birden fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişletilmiş kurul toplantılarında ilgili kurullar tarafından müştereken çalışıyor ve görüşler müştereken oluşturuluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x